2017-04-18

Dane teleadresowe

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.

Uwaga WIF Gorzów Wlkp. zmienia siedzibę:

budynek Poczty

ul. Jagiellończyka 4 skr. pocztwa 772

66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 694 461 997

www.farmacja-gorzow.pl
email: sekretariat@farmacja-gorzow.pl

Delegatura w Zielonej Górze

ul. Wojska Polskiego 37
65-764 Zielona Góra
tel. (068) 454-93-01

 

email: delegatura@farmacja-gorzow.pl

 

Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 marca 2017r.

W 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustala się dni:

1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia dniami wolnymi od pracy;

2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września dniami pracy.