2017-04-18

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości  brutto
(wg stanu na dzień  31 grudnia 2016r.)    –           187.811,02  zł, 
w tym:
1.       Środki trwałe                                                                      -        19.532,20    zł
2.       Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy i wyposażenie)   -      154.867,49   zł
3.       Wartości niematerialne i prawne                                           -        13.411,33   zł