2020-03-16

koronawirus apteki

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pragnie podziękować zespołom aptek za okazywane zaangażowanie w tej trudnej sytuacji, która dla nas wszystkich jest testem odpowiedzialności. Nasze wykształcenie stawia nas na pierwszej linii w kontaktach z pacjentem. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dziękuje aptekom za sprawne wdrożenie w placówkach rozwiązań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji. Jednocześnie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rekomenduje wprowadzenie następujących rozwiązań:

  • Ograniczenie pacjentów w izbie ekspedycyjnej do minimum
  • Instalacje osłon na pierwszym stole – szyb
  • Zapewnienia pracownikom osobistych osłon
  • Wydzielenia i oznaczenia stref w aptece, tak aby pacjent ograniczył kontakt z personelem
  • Zwiększenia wentylacji w izbie ekspedycyjnej – otwarcie, rozszczelnienie okien, uruchomienie wentylacji mechanicznej – nawiewnej
  • W przypadku braku możliwości technicznych wprowadzenia powyższych rozwiązań kierownik apteki posiada możliwość podjęcia decyzji dotyczącej wprowadzenia obsługi przez okienko do obsługi nocnej.

Kierowników aptek, kierowników zmian proszę również o obserwowanie stanu zdrowia zespołu apteki. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wskazane jest kontrolowanie stanu zdrowia pracownika przed podjęciem przez niego pracy – np. pomiar temperatury, krótki wywiad farmaceutyczny. Takie działanie może uchronić naszych pacjentów, a także część zespołu która nie wykaże objawów. Zwracam się również do pracowników aptek, którzy obserwują u siebie niepokojące objawy o telefoniczne poinformowanie kierownika apteki o swoim stanie zdrowia celem oceny podjęcia odpowiednich działań. Odpowiedzialne działanie może uchronić koleżanki i kolegów z pracy oraz uchroni aptekę przed unieruchomieniem.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o możliwości wystawiania recept farmaceutycznych przez farmaceutów. Proszę o korzystanie z tego uprawnienia. Jesteście Państwo świetnie wyszkolonym personelem medycznym i posiadacie Państwo pełną możliwość oceny sytuacji, czy należy pacjentowi wydać lek na receptę farmaceutyczną. Pracujmy tak, aby nasi pacjenci ograniczali kontakty z personelem medycznym, aby nie kierować pacjentów do przychodni, gdy nie jest to konieczne lub gdy w waszej ocenie można pacjenta zaopatrzyć w produkt leczniczy.

Jednocześnie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny oferuje swoją pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych problemów – np. w kontaktach z przedsiębiorcami. Proszę o zgłaszanie pomysłów, które mogą usprawnić Państwa pracę, jesteście Państwo na pierwszej linii i jesteście ekspertami. Zgłoszenia będą analizowane i będziemy podejmować działania zmierzające do optymalizacji Państwa pracy. Zdaje sobie sprawę, że zespoły są przeciążone oraz, że łańcuch dostaw został zaburzony, ale zapewniam, że wszyscy dajemy z siebie maksimum i pracujemy na rzecz ograniczania skutków epidemii.

Kontakt – działa praktycznie 24h/dobę sekretariat@farmacja-gorzow.pl

Tel. Gorzów Wlkp. 694461997 – ta forma kontaktu jest ograniczona ilością personelu w WIF, proszę dzwonić wyłącznie w sprawach wyjątkowych, nie cierpiących zwłoki.

Tel. Delegatura 068 454-93-01 wyłącznie w godzinach czynności urzędu – w delegaturze pracuje jeden pracownik

W tych ciężkich czasach Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jest do Państwa dyspozycji i mam nadzieje, że mój zespół sprosta Państwa oczekiwaniom.

Życzę Państwu ZDROWIA i SIŁY, która to umożliwi nam stawienie czoła oczekiwaniom społeczeństwa.

 

Adam Chojnacki

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się