2020-03-18

leki recepturowe

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku wykonywania leku recepturowego w aptece. W przypadku braku możliwości należy pacjentem się zaopiekować i wskazać aptekę która lek wykona - ze względu na COVID 19. Należy ustalić szczegóły z kierownikiem apteki, która jest wstanie wykonać taki lek. Niedopuszczalne jest odsyłanie matek chorych dzieci - na serce - i odmawianie wykonania proszków dzielonych. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadkach złego potraktowania małego pacjenta i nie zapewnienia dostępu do leku robionego będę kierował wszystkie takie sprawy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wnioskując o zawieszenia PWZ minimum na okres 6 miesięcy. 

Rozumiem, że jesteście Państwo obciążeni pracą jednak, czasem należy pochylić się nad tragedią rodzica chorego dziecka i oddelegować pracownika do wykonania recepty robionej. 

 

Jednocześnie informuje na podstawie 9 KPA, że ustawa Prawo farmaceutyczne 

Art. 86.  pkt 1 wskazała aptekę jako placówkę ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne

a w pkt 2 ustęp 2)  nakazała: 

sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin;

 

powyższy przepis obliguje apteki do świadczenia usług farmaceutycznych jakim jest przygotowanie produktu leczniczego. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że uniemożliwienie pacjentowi nabycia produktu leczniczego recepturowego w aptece i potraktowanie pacjenta z lekiem recepturowym jak niechcianego gościa może zostać uznane przez organ jako utrata rękojmi należytego prowadzenia apteki.

 

Mimo porannego komunikatu rozesłanego do aptek, nadal otrzymuje informacje od pacjentów o odmowie wykonywania leku recepturowego bez wskazania sposobu rozwiązania pacjentowi problemu. Przypominam, że farmaceuta jest zawodem zaufania publicznego, a lek robiony - proszki dzielone, są wykonywane dla najmłodszych dzieci. Jeśli Państwo nie mogą wykonać leku to mają Państwo znaleźć aptekę która wykona i ustalić z nią szczegóły. Nie jest akceptowalne pozostawienie pacjenta bez pomocy i nakazanie choremu krążenia miedzy aptekami - co przy obecnej epidemii może być opłakane w skutkach.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Adam Chojnacki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się