2017-04-18

Dane teleadresowe

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Adam Chojnacki

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.

budynek Poczty

ul. Jagiellończyka 4 skr. pocztowa 772

66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 694 461 997

godz. 7 30  - 15 30

www.farmacja-gorzow.pl
email: sekretariat@farmacja-gorzow.pl

Delegatura w Zielonej Górze

ul. Wojska Polskiego 37
65-764 Zielona Góra
tel. (068) 454-93-01

godz. 7 - 15

email: delegatura@farmacja-gorzow.pl

Zarządzeniem Nr 9
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administraci rządowej .

Na podstawie §2 2a ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędow administracji rządowej (Dz.U. poz. 505 oraz z 2008r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
1) 4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 26 maja 2018r. wyznacza się dniem pracy