2017-04-18

Decyzje LWIF umieszczone do maja 2017r

Decyzje

Załączniki

  decyzja.pdf 674,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA__2016.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_1_2012.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_15.pdf 735,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_21_12.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_21_2012.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_58_12.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_1_NR_7.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_58_2012.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_70_12.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_76_12.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_70_2012.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_76_2012.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_79_12.pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_2012.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_2015.pdf 734,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_79_2012.pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_3_14.pdf 324,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_3_15.pdf 613,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_3_2014.pdf 320,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_3_2015.pdf 613,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_xx_12.pdf 3,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_2_x_2012.pdf 3,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_4_15.pdf 181,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_4_14.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_4_2015.pdf 180,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_5_14.pdf 750,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_4_2012.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_5_15.pdf 625,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_5_2014.pdf 749,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_4_2014.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_5_2015.pdf 624,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_6_15.pdf 607,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_6_2013.pdf 485,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_5_2013.pdf 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_7_15.pdf 748,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_6_2015.pdf 607,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_7_16.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_7_2015.pdf 747,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_7_2012.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_8_13.pdf 2,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_8_2012.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_08_05_2012.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_11_15.pdf 613,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_11_2015.pdf 613,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_10_2012.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_8_2013.pdf 2,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_12_2012.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_13_04_2012.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_13_14.pdf 2,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_13_2012.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_13_2014.pdf 2,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_14_2012.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_14_2014.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_14_14.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_15_03_2012.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_15_14.pdf 844,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_17_13.pdf 169,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_15_2014.pdf 843,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_17_2013.pdf 168,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_23_2012.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_22_2012.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_25_04_2013.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_25_4_2013.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_34_210.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_47_2012.pdf 200,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_43_2012.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_51_2012.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_54_2012.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_55_2012.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_60_2012.pdf 696,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_57_2012.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_56_2012.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_61_14.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_62_2012.pdf 799,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_61_2014.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_63_2012.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_64_12.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_65_2012.pdf 843,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_69_2012.pdf 866,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_70_2014.pdf 897,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_70_14.pdf 898,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_64_2012.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_71_2012.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_72_2012.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_78_2012.pdf 171,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_75_2012.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_93_2012.pdf 205,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJA_94_2012.pdf 199,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  decyzja1_2008.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  decyzja2.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  DECYZJA_77_2012.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  decyzja42007.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  DECYZJA_95_2012.pdf 207,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZJE_6_13.pdf 485,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DECZYJA_5_13.pdf 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECYZKA_11_2012.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DECZYJA_NR_2_2017.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WIFG.8523.2.7.2016 2,43 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się