Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Komunikat o dniach zamknięcia biura Delegatury
Komunikat o dniach zamknięcia biura Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego - Delegatura w Zielonej Górze
30.04.2021 więcej
Odwołanie ograniczeń w wykonywaniu zadań LWIF (wykonywanie kontroli)
Ogłoszenie w sprawie rodzaju i formy ograniczeń w wykonywaniu
zadań Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (wykonywanie
kontroli)
19.01.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie rodzaju i formy ograniczeń w wykonywaniu zadań Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (wykonywanie kontroli)
Wykonywanie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w
Gorzowie Wlkp. i Delegatury w Zielonej Górze zostało
ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom.
27.10.2020 więcej
Obsługa klienta w czasie pandemii COVID-19
Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla aptek -
obsługa klienta w czasie pandemii COVID-19
11.08.2020 więcej
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki (Furosemidum Polfarmex i Nasen)
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15
czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu
produktu leczniczego do apteki
17.06.2020 więcej
zmiany Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
07.11.2019 więcej
Wysokie temperatury - warunki przechowywania
przechowywanie, temperatura, warunki
03.07.2019 więcej
Zoobowiązanie wycofanie
Zoobowiązanie wycofanie
18.04.2017 więcej
suplementy diety
suplementy diety
18.04.2017 więcej
Wydawanie Leków
Wydawanie Leków
18.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się