2017-04-18

Zoobowiązanie wycofanie

Komunikat WIF
            W związku ze stwierdzaniem nieprawidłowości  w aptekach ogólnodostępnych w zakresie postępowania z produktami wstrzymanymi, wycofanymi z obrotu w stosunku, do których została wydana decyzja GIF www.gif.gov.pl lub WIF www.farmacja-gorzow.pl/ zobowiązuje kierowników aptek, kierowników punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do codziennego przeglądania witryn internetowych GIF i WIF. Z podjętej czynności zabezpieczenia przed dalszym wprowadzeniem produktów do obrotu należy sporządzić raport wg wzoru ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z  2008r. poz. 347 Nr 57.) § 5 ust. 3, ust. 4.
W załączeniu:
·         Oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego, które należy po podpisaniu przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu  Gorzowie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. skr. pocztowa 772.
·         Wzory protokołów postępowań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania 
i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008r. poz. 347, Nr 57).

Załączniki

  pismo_WIF.pdf 58,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_nr_2.pdf 33,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_nr_3.pdf 31,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się