2017-04-18

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości  brutto

w tym:

wg stanu na dzień  31 grudnia 2017r.)    –           190.243,29  zł, 
w tym:
1.       Środki trwałe                                                                   -        19.532,20    zł
2.       Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy i wyposażenie)     -     160.795,74   zł
3.       Wartości niematerialne i prawne                                          -          9.915,35   zł
 
(wg stanu na dzień  31 grudnia 2016r.)    –          187.811,02  zł, 
w tym:
1.       Środki trwałe                                                                     -        19.532,20    zł
2.       Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy i wyposażenie)       -      154.867,49   zł
3.       Wartości niematerialne i prawne                                             -        13.411,33   zł