2017-04-18

Kontrole

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzona w czerwcu 2017r. "Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje naaboliczne, srodki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych."

Kontrola planowa - działalność finansowa Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 21 stycznia - 27 stycznia 2015r. przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Kontrola działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona 09 kwietnia 2015 - 10 czerwca 2015r. przez Najwyzszą Izbę Kontroli. 

Kontrola 21 marca 2013r. - 10 maja 2013r.

Informacja kontrole

 

Książka przeprowadzonych kontroli, protokoły i zalecenia pokontrolne dostępne są do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.