2017-04-18

Kontrole

  • 21-26.03.2019r. Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Pracy
  • Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 8 lutego 2018r. - 28 lutego 2018r. przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  • Kontrola archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona 12 października 2017r. przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
  • Kontrola planowa w zakresie wykonywania zadań  przez LWIF oraz organizacji WIF w Gorzowie Wlkp.  przeprowadzona 21.08. - 23.08.2017r. przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
  • Kontrola 28.07.2017r - 04.08.2017r. kontrola ZUS.
  • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzona w czerwcu 2017r. "Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, środki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych."
  • Kontrola planowa - działalność finansowa Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 21 stycznia - 27 stycznia 2015r. przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki.
  • Kontrola działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzona 09 kwietnia 2015 - 10 czerwca 2015r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
  • Kontrola 21 marca 2013r. - 10 maja 2013r.
Informacja kontrole
 
Książka przeprowadzonych kontroli, protokoły i zalecenia pokontrolne dostępne są do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 

Załączniki

  wystąpienie pokont...3.08.2017.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się