2017-04-18

Redakcja

Redakcja strony
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. 
redagowany jest przez pracowników inspektoratu, obecnie przygotowaniem i publikacją materiałów
zajmują się:
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - mgr farm. Adam Chojnacki
Radca Prawny - Aneta Mielcarek
St.Inspektor ds. Pracowniczo-Administracyjnych – Irena Korneluk