2017-04-18

Rejestry

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp. prowadzone są:
 
Rejestry
 
 zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
 zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych
 udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych
 udzielonych zgód na prowadzenie aptek zakładowych
|podstawa prawna: art. 107 ust.1 Prawa farmaceutycznego|
 
 aptek ogólnodostępnych
 hurtowni farmaceutycznych
 aptek szpitalnych
 punktów aptecznych
|podstawa prawna: art. 109 pkt. 10 i 11 Prawa farmaceutycznego|
 
 zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P
|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.10.2002r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki / Dz.U. Nr 187. poz. 1565/
 
Rejestr elektroniczny prowadzony na platformie Ezdrowie P2
 

Załączniki

  apteki_internetowe_13_06_16.pdf 180,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  apteki szpitalne 20.09.2017.doc 63,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OBRÓT POZAAPTECZNY...5.09.2018.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  Punkty apteczne 18.12.2018.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  apteki ogól. 18.12.2018.doc 432,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się