Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-15 11:12:14  Adam Chojnacki

Utworzono artykuł 166765 o nazwie 'Zmiana kierownika'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste166765
user_idpuste269007
resource_idpuste1450
namepusteZmiana kierownika
category_idpuste30816
language_idpuste1
shortpusteZmiana kierownika apteki / punktu aptecznego
fullpuste

W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego

publishfrompuste2018-10-15 00:00:00
_activepuste1
tagspustekierownik zmiana apteka
slugpustezmiana-kierownika
2018-10-15 11:15:21  Adam Chojnacki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-23 13:52:53  Adam Chojnacki

Pole full zmieniło wartość z '<p> W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego</p> ' na '<p> W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego</p> <p> jednak polecamy dokonanie zmiany za pomocą portalu e-gate&nbsp;<a href="http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/">http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/</a>&nbsp;kt&oacute;ry to eliminuje powstanie błędu ludzkiego.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego

W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego

jednak polecamy dokonanie zmiany za pomocą portalu e-gate http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ który to eliminuje powstanie błędu ludzkiego.

 

2019-10-04 10:50:17  Adam Chojnacki

Pole category_id zmieniło wartość z '30816' na '20376'

Pole full zmieniło wartość z '<p> W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego</p> <p> jednak polecamy dokonanie zmiany za pomocą portalu e-gate&nbsp;<a href="http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/">http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/</a>&nbsp;kt&oacute;ry to eliminuje powstanie błędu ludzkiego.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> W załączeniu wz&oacute;r dokumentu zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3081620376
full

W załączeniu dokument zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego

jednak polecamy dokonanie zmiany za pomocą portalu e-gate http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ który to eliminuje powstanie błędu ludzkiego.

 

W załączeniu wzór dokumentu zmiany kierownika apteki lub punktu aptecznego

 

2019-10-04 10:50:18  Adam Chojnacki

Załączono plik 452536

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2443918
user_idpuste269007
fobject_idpuste452536
resource_idpuste1450
modelpusteArticle
foreign_idpuste166765
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-04 10:50:18  Adam Chojnacki

Załączono plik 452537

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2443919
user_idpuste269007
fobject_idpuste452537
resource_idpuste1450
modelpusteArticle
foreign_idpuste166765
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-04 10:50:18  Adam Chojnacki

Załączono plik 452544

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2443920
user_idpuste269007
fobject_idpuste452544
resource_idpuste1450
modelpusteArticle
foreign_idpuste166765
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się