2017-04-18

ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIA

Załączniki

  ZARZADZENIE.jpg 691,74 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_15_2015.pdf 184,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_LWIF_NR_23.pdf 358,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie__Nr_3.pdf 774,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_1.pdf 208,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_1_styczen_2016.pdf 224,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_2.pdf 189,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_2_2016.pdf 208,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_3_luty_2016.pdf 189,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIA.pdf 3,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR__2016.pdf 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_Nr_4.pdf 762,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_5.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_Nr_7_2015.pdf 136 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_nr_4_2016.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_9.pdf 489,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_8_Z_2015.pdf 888,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_9_LW...0_04_2015.pdf 290,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_10.pdf 202,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_Nr_9_z_...1_08_2016.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_10_L...5_06_2015.pdf 335,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_11_L...5_06_2015.pdf 347,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Nr_12.pdf 289,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_12_2016.pdf 148,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Nr_13.pdf 208,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_14.pdf 276,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarzadzenie_nr_15.pdf 38,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Nr_6.pdf 3,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_15_2015.pdf 229,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_16.pdf 844,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_16_2015.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_17.pdf 782,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_Nr_17_z_2015.pdf 444,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_14_2016.pdf 3,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_18.pdf 417,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_18_Z_2015.pdf 241,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIE_NR_19_20_21.pdf 733,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_nr_15_2016.pdf 3,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZADZENIENr_10_z_01_09_2016.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZARZENIE_Nr_26.pdf 227,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZARZENIE_NR_7_2016.pdf 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZARZENIE_NR13_2016.pdf 3,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE Nr 3 LWIF.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 4 ...IF z 2017.pdf 427,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie nr 5 ...IF z 2017.pdf 353,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE NR 6 LWIF z 2017.pdf 223,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7 LWIF z 2017.pdf 196,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3 LWIF z 2017.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 1 z 2018r..pdf 68,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2 z 2018r..pdf 321,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE nr 3 L...ia 2018r..pdf 302,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4 z 2018r..doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5 z 2018.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 7 LWIF 2018.pdf 430,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE Nr 8.docx.pdf 378,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie nr 9.pdf 568,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 1.pdf 567,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2 L...go 2019r..pdf 577,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4 2019r..pdf 549,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5 ...ja 2019r..pdf 370,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się