2017-04-18

Zezwolenie apteka

 

Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadku nie spełniania wymogów wskazanych w art 99 art. 3b i  art. 3c ustawy Prawo farmaceutyczne podmiot ma możliwośc Wystąpienia o zgodę na wydanie zezwolenia do Ministra Zdrowia na podstawie art 99 art 3e ww. ustawy za pośrednictwem WIF w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

Do wniosku należy załączyć załączniki wymienione w art. 100 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne takie jak:

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą platformy egate, która znajduje się pod adresem

http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 

 

OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

 

UWAGA w celu przyspieszenia postępowania kandydat na funkcję kierownika powinien samodzielnie wystąpić o opinię. Wszelkie pytania odnośnie zasad opiniowania oraz ew. odmów udziela właściwa Okręgowa Izba Aptekarska.

 

Załączniki

  wniosekLOIA.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  klauzula informacyj...trów ....pdf 203,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK I WYTYCZNE.pdf 254,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK I WYTYCZNE.doc 68 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się