Lista artykułów

Nazwa artykułu
PRZYDZIAŁ NUMERÓW RECEPT NA LEKI „RPW”
WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI
IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY NA LEKI POSIADAJĄCE KATEGORIĘ
DOSTĘPNOŚCI „RPW”
04.01.2021 więcej
Cirrus Sudafed pseudoefedryna
Cirrus Sudafed pseudoefedryna - Stanowisko MZ
05.07.2017 więcej
Wywóz narkotyków oraz lek. psychotropowych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń
oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu (..)
24.04.2017 więcej
Informacja w sprawie terminu ważności Zgód na posiadanie i stosowanie środków odurzających i psychot
Informacja w sprawie terminu ważności Zgód na posiadanie i
stosowanie środków odurzających i psychotropowych komunikat z
dnia 01 grudnia 2016r.
18.04.2017 więcej
Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P
Wytyczne do wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie
w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako
produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N,
II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P
i IV-P.
18.04.2017 więcej
Wzór protokołu z czynności zabezpieczenia produktów leczniczych
Wzór protokołu z czynności zabezpieczenia produktów
leczniczych
18.04.2017 więcej
Zawiadomienie o czynności zabezpieczenia
Wzór zawiadomienia o stwierdzeniu braku spełniania wymagań
jakościowych przez produkty lecznicze zawierające środki
odurzające gr. I-N, II-N substancje psychotropowe gr. II-P,
III-P, IV-P oraz prekursory kategorii 1
18.04.2017 więcej
Wzory zapotrzebowań Środków odurzających I-N, II-N oraz Środków psychotropowych II-P
Wzory zapotrzebowań - Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 11
września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów
zawierających te Środki lub substancje
18.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się